Czy GHD GesundHeits GmbH jest usługą pielęgniarską?

Grupa firm GHD to innowacyjny dostawca pomocy, rehabilitacji i środków farmaceutycznych z dodatkowymi usługami dla klientów; nie jesteśmy usługą pielęgniarską.
W celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami współpracujemy zarówno z ambulatoryjnymi, jak i stacjonarnymi placówkami opiekuńczymi. Szukasz usługi pielęgniarskiej? W GHD GesundHeits GmbH Niemcy z przyjemnością udzielą Państwu pomocy. Nie masz jeszcze osobistego kontaktu? Skontaktuj się z nami tutaj.